Consultant

Registrační linky partnerů, kteří vás oslovili ke spolupráci

Zde jsou nebo budou umístěny všechny registrační linky, přes které se můžete přihlašovat
do projektu FabaEnterprise.com ve společnosti Faba Capital ltd. za účelem nákupu FABA.

Prosím pečlivě zvolte správný registrační link partnera, který vás oslovil a s nímž chcete spolupracovat. Pozdější přeregistrace pod jiného vašeho sponzora je komplikovaná
a v některých případech v praxi nerealizovatelná.
Vyžádejte si e-mail, pod nímž váš sponzor pracuje ve Faba Capital. Samozřejmě se můžete registrovat přímo pod jeho link, pokud jej máte k dispozici i bez těchto www.

Ilustrační fotografie...
patří sem ale případně i vaše foto s vaším registračním linkem,
aby se lidé snadno orientovali a mohli se registrovat pod vás...