Faba Capital ltd.

Podrobnosti
o společnosti

FABA CAPITAL LTD
Company number 12479092
Adresa sídla: Nwms Center 31 Southampton Row, kancelář 4.19, 4. patro,
                         Londýn, Anglie, WC1B 5HJ
Stav společnosti: Aktivní,  Společnost s ručením omezeným, Založena: 24. února 2020
První zúčtování: do 28. února 2021 splatné do 24. listopadu 2021
První účetní operace provést do 28. února 2021 splatné do 24. listopadu 2021
Potvrzovací prohlášení: Datum prvního výpisu 23. února 2021 splatné do 9. března 2021
Povaha podnikání (SIC): 82990 - Ostatní pomocné obchodní činnosti jinde neuvedené

FABA CAPITAL LTD
Company number 12479092
Registered office address: Nwms Center 31 Southampton Row, Office 4.19, 4th Floor,
                                                  London, England, WC1B 5HJ 
Company status. Active, Incorporated on: 24 February 2020, 
Accounts: First accounts made up to 28 February 2021 due by 24 November 2021
Confirmation statement: First statement date 23 February 2021 due by 9 March 2021
Nature of business (SIC):
                82990 - Other business support service activities not elsewhere classified

Společnost spadá do Anglické jurisdikce.
Překlady jsou jen orientační, právně je závazná anglická verze originálů.