FabaEnterprise.com

Inzertní fórum 

Hledejte podle loga, fotografie, obrázku, popisu na tlačítku nebo abecedního pořadí:


- Pokud chcete být ve VIP sekci nebo na exkluzivních             prvních místech mimo abecední pořadí i v rámci                   jednotlivých písmen - NAPIŠTE NÁM


SEKCE FabaEnterprise.com


SEKCE pro VIP inzerenty

Sekce je určena zajímavým lidem, na něž chceme upozornit...
Abecední seznam dalších partnerů je níže...


Michael
"... naše planeta je náš společný domov, pojďme si společně pomáhat"
"... our planet is our common home, let's help each other together"


Veronika 

"... nyní mohu pomáhat sobě, tím pomohu i ostatním...to je geniální..." 

Veronika je etnoložka, skvělý, velmi zajímavý a skromný člověk.
Autorka mnoha cestopisných článků a pojednání a pokud je nám známo také čtyř knih.
Víme, že pracuje na mnoha dalších publikačních a turistických projektech.
Procestovala, většinou na vlastní pěst a často i zcela samostatně, kolem 80 ti zemí světa.
Je obdivuhodně odvážná a cestovatelsky profesionální.
Vedle Veroniky se rozhodně nikdo neztratí.
Ovládá deset jazyků. Profesionálně překládá.
Cizí jazyky samozřejmě i učí.
Projekt Faba Enterprise podpořila svou účastí s vědomím, že projekt Faba přinese prospěch
jí samotné i ostatním. Bude mít na další výdaje pro svou nezkrotnou cestovatelskou vášeň.
Zejména si je ale vědoma, že podporuje enviromentální energetické koncepty neznečišťující planetu. Koncepty na bázi vodíku - paliva, při jehož spotřebě vzniká jen vodní pára.
Veronika si je vědoma důležitosti výzkumu kolem Alzheimerovy choroby.
Chce být i u dalších smysluplných projektů, kde jde o skutečné hodnoty.
Z rozhovoru s Veronikou vyplynulo jednoznačné. Chce být při tom.
Chce pomoci životnímu prostředí, v němž jsme nuceni žít, a chce být prospěšná i ostatním, přispívat ke zlepšení zdraví lidí kolem sebe, i k vyřešení jejich ekonomicko-sociálních problémů.
Projekt Faba Enterprise je jednou z možných, efektivních a seriózních cest, jak to udělat.


Ing. Pavel Novák

Pavel  zcela zřetelně vidí perspektivy a možnosti v projektu FABA Capital  ltd.
Spolupracuje v našem společném týmu FABA ENTERPRISE.

ABECEDNÍ inzertní sekce

Pozn.: Některé inzertní účty jsou pouze ilustrativní.  Přesto fungují.
Budete registrováni pod FabaEnterprise.com a mít maximální dostupnou péči


A

Adam - rodina mu nakoupila FABA. Zajistili mu budoucnost.

Spravují jeho účet a k osmnáctinám, v den jeho dospělosti mu předají dispoziční práva.


B

Barbora je managerka a velmi aktivní v kapele jako hudebnice.
Samozřejmě myslí na budoucnost a buduje svůj obchodní tým.


C


D

Danica je vyhledávaná masérka. Má spoustu přátel.
Potřebuje mít jistotu příjmů, i pro situace, kdy pracovat nemůže.
Buduje si svou skupinu partnerů ve Faba Enterprise


E


F

Svět se točí a vaše peníze by měli také. Nenechte je stagnovat.
Jinak ztratíte hodnotu, kterou jste do nich vložili.
Využijte náš FabaEnterprise.com


G


H


CH


I

Poraďte přátelům a za nedlouho nakupujte zdarma


J

Jano je umělec tělem i duší. Faba Enterprise je zemitost kontrastující s jeho emočním vnímáním světa. To co jej přilákalo je vize a enviromentální koncept.


K


L


M

Milan pracuje v nemocnici a ví, že je zapotřebí myslet na zadní vrátka. Má svůj FABA účet.


N


NO COVID 19 = NE COVID 19 = Neonemocněme COVID 19

Oxid dusnatý - NO Molekula bezbarvého plynu, která rozhoduje o zdraví a nemoci.

Naše tělo si ji vytváří samo.
Vytváří, ale ne vždy v dostatečném množství.
Tehdy může dojít k situaci, kdy je přímo ohrožen náš život.
Často, převážně, zcela zbytečně...
Zdá se, že je tomu tak i při infekci virem SARS CoV - 2.
Tedy onemocnění známém jako COVID 19.
Život ve zdraví je cesta


O


P


Q


QiiQ Clinic.cz - vnější krása je projevem harmonie vnitřního zdraví


R

Radim je maratónec. Na tom, co dokáže nyní začal pracovat před několika lety.
Co dělá teď, zúročí za pár měsíců, či let. Tak je to v životě, při maratónu, podnikání i s FABA. 

Maratón v životě, ve sportu, v podnikání i ve Faba Enterprise


S

Zaregistrujte se do pohody k aktivnímu týmu www.FabaEnterprise.com


T


U


V

Veronika je etnoložka, cestovatelka, překladatelka, učitelka jazyků...
Rozhodně se vyplatí být v jejím týmu. V týmu, kterým chce pomoci sobě i ostatním

k podpoře smysluplných projektů a osobnímu úspěchu.


W


X


Y


Z