Všeobecné obchodní podmínky

Právně závazná je originální anglická verze všeobecných obchodních podmínek.
Společnost  Faba Capital ltd. je založena podle anglického právního rámce a sídlí v LONDÝNĚ.
 Česká jurisdikce nedisponuje některými právními pojmy, ani statusy, které by byly zcela ekvivalentní anglické jurisdikci. Proto nelze dodržet stoprocentní kontinuitu překladu v jednotlivých jazykových mutacích. 
  Přesto se do maxima snažíme přiblížit obsahové věcné a správné formě anglického originálu.
Pro vyloučení případné pochybnosti a pro zamezení nežádoucích sporů je rozhodná mateřská,
tedy anglická verze veškerých dokumentů. Čitatel má kdykoliv možnost se na nás obrátit s jakýmkoliv upřesňujícím dotazem, tak aby nedošlo k nejednoznačným výkladům originální verze dokumentů.  

Bližší informace k vašemu dárku jsou v sekci Kontakt