Portfolio úspěchu

Faba se snaží diverzifikovat rizika.
Systémově je designována tak, aby neúspěch byl téměř úplně vyloučen.

Portfolio je nyní tvořeno z oficiálně představovaných prestižních společností z oboru farmacie, kdy se vyvíjí látky na potlačení a vyléčení Alzheimerovy choroby.  IT se využívá k vypracování diagnostiky Alzheimerovy choroby. Tedy jde o oblast zachování lidského života a zdraví. Další oblastí je energetika, kde se pracuje na nejprestižnější oblasti kolem jaderné technologie, kde je cílem generování vodíku, jako paliva budoucnosti, kde při jeho spalování je odpadním produktem voda. Tedy dokonale ekologicky čistý cyklus.

Jsou ale činěny práce i na dalších projektech. Zejména z oblasti výživy i řadě jiných.
O podrobnostech se informujte na našich přednáškách nebo při osobní konzultaci.