Rozhodování                            

Ať již se rozhodneme reflexivně, emočně, intuitivně, vždy je zapotřebí vše zpětně vyhodnotit,
rozmyslet si 
a korigovat chyby, vzniklá rizika. Můžeme ale přemýšlet jakkoliv, stejně budeme nakonec muset přistoupit na nějakou míru rizika.
Buď riziko velké ztráty, s vidinou velkého zisku nebo riziko malého výdělku v bezpečném řešení situace.

Je omyl si myslet, že nedělat nic není riziko. Jde o riziko promarněné příležitosti.
Riskujme proto jen tolik, co nezmění náš dosavadní způsob života.
Zároveň investujme tak, aby případný výdělek náš život skutečně změnil...
Pak je riziko, jež budeme muset podstoupit vždy, vyvážené a má smysl jej absolvovat.
Proti pádu a malému výdělku se zajistěme dalšími "želízky v ohni".
Nespadněme....balancujme.
Velmi důležitý je faktor času. Jde o to, abychom se našeho úspěchu dočkali včas.
Byli v cíli a užili si všeho, čeho jsme dosáhli. Protože vše činíme pro zkvalitnění života. 

 V Praze F.Filosof 1.6.2020

Mít dobré a včasné informace je významná záchrana, snižující míru rizika. Je to opora vaší jistoty.

Tak kolik...a pozor na časový faktor

Ilustrační foto chcidoameriky.cz
Ilustrační foto chcidoameriky.cz

100,- USD

Minimální částka, se kterou bude práce stejná jako s miliónem,
ale výnos jen jako se 100,- FABA

Získáme vzdělání, zkušenosti a praktické dovednosti. Můžeme se postupně vypracovat až k 200,- USD a pak jsou před námi dveře úspěchu dokořán...

Ano, nedá se vyloučit značný výdělek...

Ilustrační foto g.cz
Ilustrační foto g.cz

200,- USD

Toto je mezník-nejefektivnější suma FABA.

S dvěma sty FABA  jste získali
i referenční link pro registraci dalších zájemců a právo na provize
ze zprostředkování jejich FABA nákupů. 
Vaše investorská a pokud chcete
i obchodní kariéra právě odstartovala.

Teď už je jedno, zda jste se ke dvoustovce FABA dostali postupným kumulováním volných prostředků, nebo jste vše koupili najednou a ušetřili si tím čas - tedy peníze.

Zcela jistě získáte zkušenosti a ty jsou nejcennější, zejména pokud je uplatníte.

Více jak 200,- USD

Zde je pro vás vše značně zjednodušené.

Do čeho se pustíte, to se vám zúročí.
Co promarníte je jen na vás.

Co necháte znehodnotit inflací
je rovněž jen na vás.

Pokud máte jiné možnosti - počítejte.

Časový faktor

Ano, je to to nejzásadnější. Musíme si uvědomit, jestli potřebujeme peníze dnes,
tento týden, měsíc, čtvrt, půl rok nebo za rok, tři, pět nebo osm let.

Také musíme rozlišit o jakých penězích hovoříme:
A) o těch co máme v kapse a můžeme je na tuto dobu postrádat.?
B) o těch co potřebujeme na přežití jako provizi nebo spolu podíl na zisku.? 

adA)
Pokud máte peníze, které za sebe můžete poslat pracovat,
pak je jen zapotřebí si uvědomit kolik jich je
a na jak dlouho mají čas, než li pro ně přichystáte efektivnější práci jinde....Jednoduché.


adB)
Pokud máte čas a nemáte peníze
, pak je zapotřebí nakoupit 200,- FABA, získat referenční link
a zprostředkovat vstup do projektu lidem z oblasti A), tedy lidem co za sebe posílají pracovat peníze.
Také je zapotřebí pomoci lidem jako jste vy.
Již dnes, tento týden, měsíc, čtvrtrok, půlrok....dostanete provizi minimálně 8%.
Řešíte současnost, měníte svou budoucnost...

Takhle to být nemá ilustrační foto tn.nova.cz
Takhle to být nemá ilustrační foto tn.nova.cz
Takhle to být nemá ilustrační foto aha online.cz
Takhle to být nemá ilustrační foto aha online.cz

Poznámka:
Vaše situace se změní, z adB) do C)
 viz níže.
Musí se změnit. Na stát, důchod, sociálku, banku, půjčky... nespoléhejte.
Spoléhejte jen na sebe...na hodnoty jež jsou ve vás.

C) Máte dobrý pocit, že něco děláte. Ale pozor, dostaví se frustrace,
že nemáte ani peníze, ani čas a ani společenskou prestiž,
protože vás řada lidí odmítne.
Budete mít počáteční neúspěch (což je latentní počátek úspěchu).
Nebo budete mít štěstí hned na začátku a něco si vyděláte...
Ale pozor zpravidla to bylo jen štěstí.
Je podstatné pracovat dál.
Je zapotřebí vyměnit čas za budoucí peníze - hodnotu.
A je zapotřebí to udělat včas. Stačí k věci přistoupit, jako když vás někdo zaměstnává. Jen jste tím zaměstnavatelem vy sami sobě.
Tak na sebe dohlédněte jako zaměstnavatel, ať se váš zaměstnanec nepoflakuje.
Stejně jako v práci, 8 hodin denně, pět dnů v týdnu pro sebe pracujte.
Je vyloučeno, aby jste takto vložený svůj život, strávený touto prací bohatě nezúročili. Dostanete se do bodu D)

D)
Začnete vydělávat první provize a mezi provize.
Toto Vám postupně pokryje vaše fixní životní náklady. Začnou vám zbývat peníze na odpočinek. Vylepšíte si prostředí kolem sebe.
Vše vám půjde lépe. Rychleji, snadněji. Získáte obdiv a společenskou prestiž. Budete pomáhat lidem z pozic, v nichž jste před pár měsíci byli sami. Ukážete cestu kudy jít. Ukážete, že to lze.
Začnete přemýšlet, kam poslat za sebe pracovat své peníze i když vy spíte.

Vítejte, dostali jste se do bodu A).
Vaše hodnoty pracují pro vás, ne pro zaměstnavatele.
Zaměstnavatelem jste vy sami sobě.
Nepracují pro banku, pracují pro vás. 
Vy jste banka. 
Jste banka vašich hodnot sami sobě.... 

ilustrační foto avizo.cz
ilustrační foto avizo.cz

Pozn.: Pokud nevymyslíte nic lepšího, máme pro vás typ.
Pošlete pracovat své peníze do diverzifikovaného security Faba podílu,
pomůžete svět dělat lepším místem.