Žadatelé o vstup do portfolia Faba Capital ltd.

Nové perspektivní myšlenky a projekty,
které se hlásí o zahájení přístupových jednání  pro zařazení do projektu Faba Capital ltd.

Pracujeme na zveřejnění.