Kariéra

Uvažujete o:
brigádě, pravidelném přivýdělku, zaměstnání, obchodní spolupráci, vybudování firmy?

Máte li zájem, zařadíme váš referenční link na naše www.
Viz. sekce KONTAKT. Můžete využívat naše Servisní středisko FabaEnterprise.com
                                                                                                                 v Praze a mnoho dalšího...

Kariéru u nás může nastoupit každý za nějž jedná svéprávná osoba.
V praxi jsou to fyzické a právnické osoby, tedy lidé a společnosti, spolky, instituce, organizace...
Našim partnerem může být i státní útvar nebo jeho část, pokud je to v souladu s platnou legislativou, proč ne...živnostník, stejně jako korporace.
Důležité je, aby jednala svéprávná, tedy dospělá osoba, v praxi 18 letá.
Blíže zde: Obchodní podmínky

Prvním krokem, pokud jste obeznámeni dopodrobna s projektem FABA, je se zaregistrovat.
Požádejte svého partnera, který vám o projektu řekl o registrační link, případně jej najdete pravděpodobně v sekci Kontakt mezi karierními stupni, viz základní nabídka těchto www.
(Consultant, Manager, Master, Executive, Director, V. President, President.)
K registraci můžete využít i tlačítko zde: